Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Skolā lepojas

Ir noslēgusies olimpiāžu otrā kārta - novada olimpiādes. Konkurence ir liela, jo šajā kārtā piedalās visu Rīgas skolu labākie skolēni, lai izcīnītu iespēju piedalīties olimpiāžu trešajā kārtā - Valsts olimpiādē.

Patiess prieks par mūsu audzēkņu labajiem sasniegumiem - viņu kontā ir 44 godalgotās vietas un atzinības piecas 1. vietas, vienpadsmit 2. vietas, sešpadsmit 3. vietas un 12 atzinības.

Sveicam talantīgos audzēkņus un viņu skolotājus un vēlam veiksmi tiem skolēniem, kas skolu pārstāvēs tālāk Valsts olimpiādēs!

Vecāku diena

Ceturtdien, 10.martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 16.30-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 9.03.2016. plkst.24 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67611146 (d.d. 8-13) norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

Atklātā svešvalodu konkursa apbalvošana

27. februārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notika Atklātā svešvalodu konkursa apbalvošana.Vācu valodas konkursā piedalījās 219 skolēni no 53 skolām, angļu valodas konkursa 2. kārtā - 180 skolēni no 85 skolām.Konkursa laureāti saņēma diplomus un balvas, kuras viņiem bija sagādājusi Vācijas vēstniecība Rīgā, Gētes institūts, izdevniecība "Hueber" un "Oxford University Press". Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā sadarbībā ar skolu sistēmas ārvalstīs Administratīvo pārvaldi atklātā konkursa vācu valodā 9.klasei 1.vietas ieguvējam piešķīra vienu īpašo balvu - stipendiju 4 nedēļu garai, izglītojošai vasaras programmai Vācijā. Lai saņemtu šo stipendiju, vēstniecības pārstāvis izvērtēja 9 skolēnu atbilstību iepriekš noteiktiem kritērijiem, un izlozei tika izvirzīti trīs kandidāti. Diplomu pasniegšanas laikā 27.februārī tika izlozēts īpašās balvas ieguvējs - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 9.klases skolnieks Deivis Baranovskis. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātā vācu vai angļu valodas (atbilstoši izvēlētajai padziļināti apgūstamajai svešvalodai) konkursa godalgoto vietu un atzinību ieguvēji, atbilstoši uzņemšanas noteikumiem, tiek uzņemti ārpus konkursa 7. vai 10. klasē programmās ar padziļinātu svešvalodu apguvi un iestājpārbaudījumu nekārto.

Skola lepojas

Saņemti pēdējie rezultāti par olimpiāžu 2. kārtu - ģeogrāfijas olimpiādē skolas audzēkņi ieguvuši 2. vietu (Mārtiņš Roberts Matisons) un 3.vietu (Emīls Vālbergs).

Patiess prieks par mūsu audzēkņu labajiem sasniegumiem - viņu kontā novada olimpiādēs ir kopā 46 godalgotās vietas un atzinības: piecas 1. vietas, divpadsmit 2. vietas, septiņpadsmit 3. vietas un 12 atzinības.

Sākusies olimpiāžu 3. kārta - Valsts olimpiādes. Tajās panākumus guvuši jau trīs mūsu skolas audzēkņi:

Norbertam Buzijanam ir I pakāpes diploms un Zelta medaļa vācu valodas olimpiādē, Megija Moče-Bogdanoviča vācu valodas olimpiādē ieguvusi II pakāpes diplomu un Sudraba medaļu, bet Edgars Indriksons Valsts ekonomikas olimpiādē ieguvis atzinību.

Viņu skolotājiem Gunāram Tomasam un Karin von Berg izteiktas atzinības, bet Zaigai Bruņeniecei izteikta pateicība par skolēnu sagatavošanu Valsts olimpiādēm.

Sveicam talantīgos audzēkņus un viņu skolotājus un vēlam veiksmi tiem skolēniem, kas skolu vēl pārstāvēs Valsts olimpiādēs!

Skolā lepojas

Ir noslēgusies Rīgas skolēnu ZPD konference, un mēs lepojamies ar 14 godalgotām vietām un 11 darbiem, kuru autori pārstāvēs Rīgu valsts konferencē.

Sveicam mūsu skolēnus un viņu darbu vadītājus!

Aizstāvēšanai valsts konferencē izvirzīti:

SkolēnsDarba nosaukumsVieta
Rīgā
VadītājsSekcija
Asanta Agne Miesniece 11.b Monolingvālas vai bilingvālas ģimenes ietekme uz bērna valodu vecuma posmā no 3 līdz 4 gadiem 1.vieta Santa Zīberga pedagoģija 
Beatrise Zaķe 11.b Postdramatiskā teātra attīstība Latvijā laika posmā no 2013. līdz 2015. gadam Latvijas Nacionālā teātra un Dailes teātra mazajās zālēs 1.vieta Santa Zīberga kulturoloģija
Danete Roze; Alise Sporāne 11.d Staphylococcus aureus un meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus nēsāšana medicīnas studentu vidū 1.vieta Zaiga Bruņeniece veselības zinātne
Elīna Ellere11.c Mazo HES ietekme uz ūdens bezmugurkaulnieku daudzveidību divās Latvijas upēs 3.vieta Erita Maurīte vides zinātne
Jānis Kristaps Lūsis 11.d Hroma jonu radiācijas ietekme uz litija fluorīda mehāniskajām īpašībām 2.vieta Rolands Grants fizika
Katrīna Aleksandra Bramberga 11.d Jūrmalas tūristu mītņu noslogojuma un ieņēmumu analīze no 2010. līdz 2014. gadam 3.vieta Zaiga Bruņeniece ekonomika
Laila Troice 11.c Informācijas tehnoloģiju lietošanas ietekme uz 15-17 gadīga jaunieša miegu 1.vieta Anita Skrinda psiholoģija
Paula Urtāne 11.c Steviozīdiem radniecīgo vielu klātbūtne Latvijā un Paragvajā audzētos stēvijas augu paraugos 1.vieta Erita Maurīte ķīmija
Rūdolfs Toms Mežulis 11.b Die Auswirkung der Anglizismen auf den Sprachgebrauch am Beispiel vom Smartphone 3.vieta Ina Baumane vācu valoda 
Sanija Zeiferte 11.b Sieviete Padomju Latvijā: 1960.un 1970. gada piemērs 3.vieta Māris Zvaigzne vēsture
Ronalds Vanags 12.a Datorkompetenšu virstaktēšana Atz. Jānis Puriņš informātika

 

 

Skolā lepojas

Priecājamies par 9. klases skolnieces Rūtas Podzes izcilo sniegumu ķīmijas valsts 57. olimpiādē. Olimpiādes pirmajā dienā skolēni risināja teorijas uzdevumus. Pēc rezultātu izvērtēšanas labākie sacentās otrajā dienā, pildot laboratorijas darbus.

Rūta ieguvusi II pakāpes diplomu, savukārt skolotājai Antrai Zeilei izteikta pateicība par Rūtas sagatavošanu šai olimpiādei.