Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Mātes diena

mates_dienas_1

Skola ielūdz

Aicinām piedalīties š.g. 5.maijā plkst.18.00 Zaļās klases atklāšanā skolas dārzā un plkst.18.30 Mātes dienai un Ģimenes dienai veltītajā koncertā, kas notiks  skolas aktu zālē.

Māmiņu, vecmāmiņu un visu interesentu priekam pirms un pēc koncerta piedāvājam apskatīt audzēkņu gadskārtējo rokdarbu izstādi 108.telpā.

 

Skolā sēro

 

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!

            /D.Avotiņa/

 

Mūžībā aizgājusi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas ilggadējā, daudzu skolēnu paaudžu mīlētā un cienītā vācu valodas skolotāja, mācību grāmatu autore

Īra Bergmane

Skumju brīdī esam kopā ar Skolotājas ģimeni.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas kolektīvs
un Atbalsta fonds

Atvadīšanās no Skolotājas 07.05.2016. plkst. 11.00 Krematorijas Lielajā zālē.

Konference par cieņu un sapratni

Š.g. 29. aprīlī norisinājās Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidotās kustības „Draudzīga skola” konference „Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei”. Konferencē par interneta ietekmi uz  pašreizējo dzīvi un nākotnes darba iespējām stāstīja vairāki profesionāļi droša interneta jautājumos. Skolēnu darba grupās varēja apmainīties ar viedokļiem un pieredzi par interneta nozīmi un vardarbību skolās. Skolu pārstāvēja sociālā pedagoģe Ance Ventiņa,  8.c klases skolnieces: Roberta Ginta Leišavniece un Krista Juliāna Cīrule.

Rakstu sagatavoja: Roberta Ginta Leišavniece un Krista Juliāna Cīrule.

Brauciens uz Berlīni 2016

Šogad no 24.04. līdz 29.04. norisinājās ikgadējais 8. klašu brauciens uz Vāciju. Pirmā diena iesākās ceļoties agri no rīta, lai dotos ceļā uz Berlīni. Brauciena otrā diena iesākās ar ekskursiju Berlīnes centrā gides pavadībā. Gide skolēnus iepazīstināja ar pilsētas vēsturiskajiem objektiem un, protams, ar Berlīnes vēsturi. Dienas otrajā pusē skolēni apmeklēja Berlīnes zooloģisko dārzu un televīzijas torni.

Trešā diena iesākās ar filmu parka apmeklējumu, kur skolēni ar vislielāko prieku iejutās filmas notikumos, pateicoties 4D un 5D filmu iespējām. Kā arī skolēni varēja aplūkot visdažādākās filmu pilsētiņas un četrus atšķirīgus šovus, piemēram, neaizmirstamo kaskadieru triku šovu un citus. Pēc filmu parka skolēni devās apskatīt pasakaino Sannsouci pils parku.

Nākošajā dienā, gides pavadībā, apmeklējām divas pilsētas - Meiseni un Drēzdeni. Gan Drēzdenē, gan Meisenē gide mūs iepazīstināja ar pilsētu ēkām un to vēsturi. Dienas izskaņā apmeklējām Meisenes pasaules slaveno porcelāna fabriku, kur skolēni varēja ielūkoties grezno porcelāna trauku izgatavošanas procesā un uzzināt ko jaunu par porcelānu kā materiālu.

Mūsu pēdējā diena Berlīnē iesākās ar braucienu ar kuģīti  pa Šprē upi, pēc kura sekoja Pasaules dārzu apmeklējums. Brauciena pēdējā dienā, priecīgi par piedzīvoto un neaizmirstamajām atmiņām, skolēni devās mājup.

Tika piedzīvoti galvenokārt jautri brīži un jāsaka liels paldies skolotājiem, bez kuriem šis brauciens nebūtu izdevies - Gunitai Reinvaldei, Daigai un Arnim Šķēlēm, kuri vienmēr skolēnus uzraudzīja, bija gatavi allaž palīdzēt un varēja gan paslavēt, gan vajadzības gadījumā arī sabārt.

Rakstu sagatavoja: Aldis Vimba (8.b).

Foto galerija»

Zaļā klase

Zaļā klase – īpaši iekārtota vieta skolas pagalmā, kur iespējams pavadīt mācību stundu ārpus ierastās vides.

Zaļās klases projekts tapa sadarbojoties Vecāku padomes pārstāvjiem ar mūsu skolas mājturības skolotāju Rūdolfu Šelvahu. Skolotāja vadībā mājturības stundās pamatskolas vecāko klašu skolēni darināja krēsl

us no vecāku sagādātā materiāla. Atklāšanas pasākumā uzņēmām arī īpašu viesi no Latvijas Vides fonda – Edmundu Cepurīti, kas mūs sveica ar svinīgu uzrunu. Paldies visiem, kas piedalījās projetkta tapšanas gaitā! Skolas eko padomes pārstāvji ar prieku aicina izmantot Zaļo klasi, būsim saudzīgi un izmantosim to ar cieņu!

Rakstu sagatavoja: Inga Nagle.

       

10.klases apmaiņas brauciens uz Vāciju – tradīcija

2015.gada septembra beigās norisinājās projekts “Vācu kultūras pēdas Latvijā”, kura ietvaros 10 skolēni no Ksantenes pilsētas ģimnāzijas (Städtisches Stiftsgymnasium Xanten) Vācijā  apciemoja RVVĢ un tika izmitināti 10.a klases viesģimenēs.

Foto: Ksantenes pilsētas ģimnāzijas un RVVĢ skolēni ekskursijā Siguldā, 2015.g.septembrī

Projekta otrajā daļā ar nosaukumu „Vācija un Latvija starp Eiropas identitāti un nacionālo apziņu” no 30.aprīļa līdz 7.maijam 11 skolēni no 10.a klases apciemoja vācu skolēnus viņu ģimenēs un ģimnāzijā Ksantenē. Projekta darba uzdevums bija padziļināt zināšanas par Vācijas un Latvijas valstu kultūras mantojuma ietekmi uz personības un nacionālo vērtību apzināšanos, pētot nacionālos eposus - “Lāčplēsis” un “Nībelungu dziesma” - un iepazīstot to interpretāciju vēstures kontekstā.

Foto: Projekta noslēguma prezentācijas. No labās – 10.a klases skolēni Emīls Siliņš un Helmuts Īrists

Skolēni apmaiņas nedēļas laikā apmeklēja Ksantenes, Āhenes un Ķelnes domus un vecpilsētas, un piedalījās viduslaiku festivālā Ksantenē. Programmu spilgtināja dienas ekskursija uz Briseli, kur skolēni apmeklēja Eiropas Parlamentu un spraigā 2,5h garā interaktīvā spēlē iepazina Eiropas parlamenta lēmumu pieņemšanas procedūru. Projekta papildus ieguvums: vācu valodas kā darba valodas un Eiropā lielākās dzimtās valodas nesēju grupas aktīvs pielietojums 7 dienu garumā.

Foto: Eiropas parlamenta sēžu zālē

10.a klases skolēni un pavadošie skolotāji – vācu valodas skolotāja un projekta organizatore Gundega Muceniece un vēstures skolotājs Māris Zvaigzne, kurš nodrošināja atbalstu pie projekta satura, piedalījās arī vizītē pie Ksantenes pilsētas mēra Tomasa Gērca, kurš uzsvēra skolēnu apmaiņas nozīmi starpkultūru saziņas kontekstā. Vairāk info reģionālajā laikrakstā “Rheinische Post” pieejams šeit.

Plānots, ka projekts starp Ksantenes pilsētas ģimnāziju un RVVĢ norisināsies ilgtermiņā un kļūs par 10.klases vācu valodas programmas apmaiņas brauciena tradīciju. Nākošā projekta 1.daļā vācu skolēnu grupa Latvijā un RVVĢ viesosies 2016.gada oktobra pirmajā nedēļā, mūs aicinot ciemos 2017.gada maija pirmajā nedēļā. Topošie vācu valodas programmas desmitie - laipni aicināti iesaistīties!

Panākumi valsts olimpiādē

Priecājamies par 8. klases skolnieces Madaras Linnas Ēvaldes iegūto atzinību Latviešu valodas un literatūras 42. valsts olimpiādē.

Paldies Madaras Linnas skolotājai Indrai Keišai!

 

 

 

Panākumi konkursā

Sveicam 7.klases audzēkni Ievu Kaneponi ar iegūto atzinību Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē "Sen to Rigu daudzināja".

Paldies Ievas skolotājai Gunitai Savrinovičai!

 

 

LSK sacensības

RVVĢ komanda:

Liene Cīrule (10.e)
Marta Evelīna Kargesa (10.e)
Megija Miķe (10.e)
Eleonora Rieksta (10.e)
Madara Druķe (11.c)
Lauma Livčāne (11.c)

2016. gada 10. maijā piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās. Pateicamies par labiem rezultātiem sacensībās!

Rakstu sagatavoja: Helēna Bitāne

Pēdējais zvans 2016

Pēdējais zvans – notikums, ko ar nepacietību gaida ikviens divpadsmitās klases skolēns. Pēdējais zvans simbolizē gan skolas gaitu beigas, gan jaunas dzīves sākumu. Tas iedveš divpadsmitās klases skolēnu sirdīs nostalģiju, prieku un varbūt pat skumjas pēc 12 vērtīgiem gadiem un daudz apgūtām zināšanām šajā brīnišķīgajā skolā.

Pēdējā zvana svinīgā daļa, kā ierasts, norisinājās aktu zālē. Pasākumu iesākot, divpadsmitie pirmklasniekiem pie rokas iesoļo zālē. Pirmklasnieki velta viņiem sirsnīgas dziesmas un mīļus, kā arī unikālus apsveikumus. Šī pasākuma daļa neatstāj vienaldzīgu nevienu, katram acīs krājas asaras un trūkst vārdu. Tālāk seko 11.klašu gatavots uzvedums - ar humora piedevu, izcilu aktierspēli un muzikālu pavadījumu. Šis uzvedums visnotaļ uzmundrina un ieprieciena divpadsmitos, kā arī liek tiem atcerēties jautros skolu pasākumus un bezrūpīgi pavadītos starpbrīžus. Visbeidzot arī pašiem divpadsmitajiem tiek dots vārds. Viņi īsi, bet no sirds ar patiesu smaidu sejās pasakās skolotājiem par viņu pacietību, palīdzību un sirsnīgumu. Beigās skolotāji velta divpadsmitajiem dziesmu, simboliski lidonot papīra lidmašīnas. Viss noslēdzas ar direktores un divpadsmitklasnieku svinīgu gājienu roku rokā pa visu skolu, apstaigājot ikkatru skolas stūrīti un svinīgi ieskandinot pēdējo zvanu pēdējo reizi…

Rakstu sagatavoja Asanta un Gerda (11.b)

Bezmaksas vasaras skola "Young Media Sharks 2016"

Visi radošie un zinātkārie jaunieši līdz 8. jūlijam aicināti pieteikties ceturtajai biedrības "Avantis" rīkotajai bezmaksas starptautiskajai mediju vasaras skolai "Young Media Sharks". Tā notiks no 16. līdz 21. augustam Kuldīgas novada Pelčos, pulcējot dalībniekus no 5 valstīm, kuri ietekmīgu profesionāļu vadībā gūs praktiskas zināšanas un iemaņas digitālajos medijos. Vairāk»

Spānijas garšu pasaule

26. maijā 10. klašu spāņu valodas apguves grupas viesojās restoranā "El Santo X", lai piedalītos "paella" sagatavošanas meistarklasē kopā ar šefpavāru - meksikāni Havieru Garciju (Javier García). Viņš spāņu valodā paskaidroja sastāvdaļas un gatavošanas procesu. Skolēni atkārtoja zināmos ēdienu sastāvdaļu nosaukumus un iemācījās jaunus vārdus, piem., "romero" (rozmarīns), "tomillo" (tīmians) un "gambas" (garneles).

Paella ir spāņu tradicionāls ēdiens no Valensijas reģiona. Pamatsastāvdaļas ir rīsi, safrāns, dārzeņi, gaļa vai zivis. Šoreiz skolēni pagaršoja "paella mixta" (jauktā paelja), kurā ir gan gaļa, gan jūras veltes. Pēc gatavošanas skolēni uz vietas pusdienoja un nofotografējās kopā ar šefpavāru Havieru Garsiju.

Rakstu sagatavoja: Maria Diaz

Nometne "Zaļā dimensija"

BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" uzsāk uzņemšanu nometnē "Zaļā dimensija".

Aicināti 9.-12. klašu skolēni. Nometne notiek sadarbībā ar LU Dabaszinātņu akadēmisko centru.

Pateicība

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija lepojas ar atzinīgi novērtēto dalību sporta pasākumos!

Izsakām pateicību ikvienam, kurš pielicis savu roku ceļā uz sasniegumiem, iegūstot Rīgas Kurzemes rajona sportiskākās skolas titulu! Lai šie panākumi kalpo par motivāciju turpmākiem sasniegumiem!

Ar cieņu sporta organizators Māris Liepiņš