Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Padziļinātas svešvalodas programma-arī turpmāk?

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija kopš 1962. gada īsteno padziļinātas vācu valodas apguves programmu, kurai, sekojot globālajai attīstībai un pieprasījumam, laika gaitā izveidots analogs - padziļināta programma angļu valodā. Šobrīd programmās ar padziļinātu svešvalodu apguvi mācās vairāk kā 75% visu ģimnāzijas izglītojamo.

Līdz ar kompetencēs balstīta satura ieviešanu aktualizējas jautājums, vai padziļinātas svešvalodu apguves programmas turpinās pastāvēt pie esošiem nosacījumiem. Aicinām noklausīties diskusijas ierakstu 28.februāra Latvijas Radio 1 raidījumam "Ģimenes studija": - http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/izm-plano-samazinat-finansejumu-valodu-skolam.a100399/

Pateicamies Dr. oec. Elīnai Gailei-Sarkanei par ģimnāzijas Vecāku padomes viedokļa pārstāvēšanu.

Florbola sacensība zēniem 8. - 9. klasēm

Notikušas C grupas sacensības florbolā zēniem 8. - 9. klasē. Skolas komandas sastāvā bija Martins Laviņš, Gustavs Ozoliņš, Kristofers Petriņš, Varis Vilciņš, Patriks Grīnfogels, Dāvis Zeltiņš, Edgars Šķēle, Roberts Zīle, Dāvis Orniņš, Markuss Dzenis.

Urbānā drava

21.februārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā viesojās Latvijas Biškopības biedrības Padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis, uzstājoties ar lekciju par pasaules un Latvijas biškopības vēsturi.

Pateicamies par informatīvo atbalstu ģimnāzijas urbānās dravas popularizēšanā un sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības iemaņu izkopšanā.

Zaļā josta

Akcija “Tīrai Latvijai!” turpināsies 5. un 6. martā. Makulatūru sasaiņotu vai kastēs varēs novietot sporta vestibilā pirmdien un otrdien no plkst. 7.30 līdz 9.30.

Noslēgts sadarbības līgums ar LLU

1. martā ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece viesojās Jelgavā un parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), svinīgo parakstīšanas ceremoniju iniciējot un klātesot tās rektorei Irinai Pilverei un LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zintai Gailei. Sadarbība paredz LLU un RVVĢ apņemšanos turpmāk veicināt izglītojamo pētniecisko prasmju pilnveidi, izm...

RVVĢ skolas debašu kārta vācu valodā notikusi

5.martā 11. a klases debašu nodarbības dalībnieki Gabriela Ozoliņa, Annemarija Tauriņa, Klinta Luīze Sprūdža un Ričards Rimša vācu valodā pauda viedokli par patstāvīgi izvēlētu problēmjautājumu  "Vai programmās ar padziļinātu svešvalodu apguvi vidusskolas posmā jādod iespēja atteikties no dabaszinātņu priekšmetu apguves?" Par pārliecinošāko argumentāciju un problēmjautājuma  precīzu defi...

Latvijas skolu Ziemas Olimpiskais festivāls 2018

Šajā nedēļas nogalē Ērgļos norisinājās Latvijas skolu Ziemas Olimpiskais festivāls, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – vairāk nekā 1418 skolēnus no 146 Latvijas skolām. RVVĢ skolu pārstāvēja 45 dalībnieki, 7 sporta veidos.

Latvijas skolu Ziemas Olimpiskajā festivālā tika noskaidroti labākie slēpošanā, snovbordā, biatlonā, slidošanā, hokejā, ziemas orientēšanās sportā, ragaviņu braukšanā, kērlingā, Lielajā skolu stafetē un ziemas skriešanā ģimenēm.

Mūsu skolas 9.a klases skolnieks Artūrs Aleksandrs Ļūļe (distanču slēpošana) un 9.d klases skolnieca Alise Natālija Liepiņa (snovbords) katrs izcīnīja olimpiskās zelta medaļas!

Kā arī bronzas godalgu ieguva skolas ragaviņu stafetes braucēji: 12.e K. Svitņicka, S. Krasone, 9.d V. Ozoliņš, K. N. Ulmanis, 9.b A. Kālis, N. Sulainis.

Prieks par 4.vietu distanču slēpošanā 10.b.klases skolniecei M. Rācenājai,

5.vietu SKI krosā 10.a klases skolniecei K. Arsai,

6.vietu snovbordā (23.dalībnieki) 8.a klases skolniekam N.Gulbim un par lielisku debiju - kvalificēšanos finālam 9.d K. Arentei!

Visu Latvijas 146 skolu kopvērtējumā RVVĢ ieguva 11. vietu!

Paldies skolotājām R. Timmermanei un T. Saratovai par izpalīdzību un atsaucību!

Sporta skolotāji.

Foto albums»

Finansējums padziļinātai svešvalodu apguvei

9.martā ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece ar prezentāciju par svešvalodu apguves tradīcijām mūsu skolā un izcilību veidojošiem faktoriem piedalījās Eiropas Savienības pārstāvniecības Latvijā rīkotā praktiskajā konferencē “Eiropas Savienības valstu valodas vispārējā izglītībā. Kā nodrošināt izcilību?”.

Konferences iniciatori Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks, un Laimdota Straujuma, 12. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja, rosināja diskusiju ekspertu lokā par Eiropas Savienības valstu valodu mācīšanas perspektīvām sasaistē ar kompetencēs balstīto izglītības modeli un integrētās svešvalodas apguves principiem.

Ģimnāzijas direktore uzsvēra, ka daudzvalodība Eiropā un Latvijā nodrošināma pie nosacījuma, ka līdztekus angļu kā pasaules saziņas valodai, mērķtiecīgi – arī finansiāli valsts līmenī – turpina atbalstīt vācu valodas un citu Eiropas savienības valodu apguvi izglītības iestādēs Latvijā.

Konferencē skolēnu viedokli pauda 12.a klases skolniece Beāte Elizabete Daukšte. Skolniece uzsvēra, ka katras svešvalodas apguve ir ieguldījums nākotnes konkurētspējā, kā piemēru minot ģimnāzijā piedāvātās padziļinātas vācu valodas programmas ietvaros nokārtoto starptautiski atzīto vācu valodas diplomeksāmenu augstākajā līmenī. Beātes skatījumā vairāku svešvalodu apguve sekmējusi gan pašas izaugsmi, gan izkopusi mūsdienu sabiedrībā tik ļoti nepieciešamo kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes gan rakstos, gan mutvārdos.

Ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece uzsver, ka turpinās sarunas ar izglītības politikas veidotājiem un pauž cerību, ka, ieviešot kompetencēs balstīto izglītības modeli, ģimnāzijas tradīcijas un izcilību veicinošs faktors – padziļinātas apguves svešvalodu programmas – joprojām saņems līdzšinējo finansējumu, un tiks pārskatīts normatīvais regulējums, kurš šobrīd nosaka finansējuma samazinājumu.

Vecāku diena

Ceturtdien, 22.martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 16.45-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 21.03.2018. plkst.23 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67611146 (d.d. 8-13), norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

Daiļrunas konkurss

Apsveicam un lepojamies!

No 5. līdz 9. martam bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” norisinājās Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai. Rīgas Valsts Vācu ģimnāziju konkursā pārstāvēja skolas skatuves runas konkursa uzvarētāji: 7.- 9. klašu grupā - Samuels Ozoliņš (7a) un 10.-12.klašu grupā - Klinta Luīze Sprūdža (11 a). Abi dalībnieki sīvā konkurencē starp visiem Rīgas pilsētas rajonu un priekšpilsētu skolēniem startēja pārliecinoši, taču
Samuels Ozoliņš (7a) izcīnīja III pakāpes diplomu.

Paldies, teātra un retorikas pulciņa skolotājam Viesturam Roziņam par sagatavošanu! Lepojamies!

Skolēni eksperimentē

Šī gada 5. martā jauno vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē” Rīgas atklātajā kārtā Rīgas Valsts vācu ģimnāziju pārstāvēja 7.a klases izglītojamie Kārlis Auziņš un Matīss Grodskis ar patstāvīgi veikto pētījumu "Rauga sēņu ietekme uz mikroskopisko sēņu attīstību mākslīgajā barotnē". Jaunie pētnieki saņēma atzinības rakstus un piemiņas balvas.

Paldies par atbalstu RVVĢ dabas ...

Mūsu daba

Viens augošs koks – tie ir aptuveni 150 kg papīra. Mums izdevies nosargāt vienu nelielu birzi, nododot makulatūru. Paldies ikvienam dalībniekam – skolēniem, vecākiem un skolotājiem!

Visvairāk makulatūras sagādājuši Arnolds Andris Paeglis (7. b), Mario Čenere (7. a ), Agita Kakstiņa (7. a), Patrīcija Paula Gaujere (9. b), Daniels Šellers (7. a), Miķelis Emīls Riekstiņš (7.b), Kristiāna Latkovska (7. c). Konkursa “Tīrai Latvijai!” organizētāji priecāsies tikties ar minētajiem skolēniem Tērvetes dabas parkā sarīkojumā 25. maijā.

Turpināsim iesākto.

Dziesmai būt!

Prieks un lepnums! 22.03. Bērnu un jauniešu centrā "Altona" notika 5.-9.klašu koru konkurss "Dziesmai būt", kurā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7.-9.klašu koris ieguva I pakāpes diplomu!

Foto: Lauris Rihards Veļičko, 10c

Vārda došanas svētki!

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7.-9.klašu koris un diriģente Ieva Mezīte ielūdz uz kora vārda došanas koncertu 28.03., plkst.18.00. skolas zālē! Koncerta laikā prezentēsim jaunos kora tērpus un karogu, iepazīstināsim ar kora krusttēvu, kā arī dziedāsim latviešu komponistu kora dziesmas, kuras ar lieliskiem panākumiem izskanēja koru konkursā "Dziesmai būt" un izpildīsim arī Starptautiskajā ...