Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Fizikas stunda LU

2. februārī 12. e klases skolēni devās uz LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas demonstrējumu kabinetu. Tur divu stundu garumā tā vadītājs Paulis Paulins viņiem demonstrēja un komentēja eksperimentus optikā.

Demonstrējumu starplaikā par aktuālām tēmām skolēnus uzrunāja LU emer. profesors, fizikas doktors Andris Broks.

Skolēnu pašpārvalžu salidojums 2018

Turpinot tradīciju, š.g. 26. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji Unda Kreišmane, Ralfs Daņiļins, Mārtiņš Gustavs Gūtmanis un sociālā pedagoģe Jolanta Tāraude piedalījās skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumā Madonas Valsts ģimnāzijā.

Pasākuma laikā skolēniem un pedagogiem bija iespēja piedalīties prakstiskās nodarbībās,veicinot izpratni pa...

6.februāris – Drošāka interneta diena.

Forums jauniešiem “Es esmu internetā! Es piedalos! “ bija informējošs un interesants pasākums. Mums stāstīja, kas ir līdzdalība internetā, kādas ir iespējas jēgpilni to izmantot. Sapratām, cik būtiska ir mēdijpratība – prasme atšķirt patiesu informāciju no meliem.

Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem. Tajā par...

Atklātais konkurss svešvalodās - rezultāti

2018. gada 27. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā norisinājās "Atklātais konkurss svešvalodās", kas pulcēja plašu dalībnieku skaitu.Vācu valodas konkursā 6.klašu grupā piedalījās 106 skolēni, 9.klašu grupā - 101 skolēns, angļu valodas konkursā 7.klašu grupā - 171 skolēns.

Pateicamies visiem dalībniekiem par uzņēmību, savukārt viņu skolotājiem un vecākiem par atbalstu!

Godalgoto vietu un atzinību ieguvēju saraksts (vārdi, uzvārdi un skolu nosaukumi) tiks publicēts nākamajā nedēļā. Šobrīd piedāvājam iepazīties ar rezultātiem kodu secībā.

Atklātā angļu valodas konkursa laureātiem - godalgoto vietu un atzinību ieguvējiem, diplomi tiks nosūtīti elektroniski uz skolu e-pastu adresēm.

Atklātā vācu valodas konkursa laureāti abās klašu grupās aicināti saņemt diplomus Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 24. februārī plkst. 11.00.

Atklātais vācu valodas konkurss 6.kl

Atklātais angļu valodas konkurss 7.kl

Atklātais vācu valodas konkurss 9.kl

Atklātais konkurss svešvalodās - laureāti

Sveicam 2018. gada Atklātā konkursa svešvalodās godalgoto vietu un atzinību ieguvējus!

Atklātā angļu valodas konkursa laureātiem diplomi tiks nosūtīti elektroniski uz skolu e-pasta adresēm. Saraksts skatāms pielikumā.

Atklātā vācu valodas konkursa laureāti abās klašu grupās aicināti saņemt diplomus Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 24. februārī plkst. 11.00.

Saraksts skatāms pielikumā.

Par tīru Latviju

Aicinām piedalīties  dabas resursu saglabāšanas akcijā - vācot makulatūru. Esam pieteikušies konkursam "Tīrai Latvijai!", ko organizē uzņēmums "Zaļā josta".  Makulatūru sasaiņotu vai kastēs var novietot sporta vestibilā rīt, 14. februārī, no plkst. 7.30 līdz 9.30. Akcija notiks vēl 5. un 6. martā.

Var nodot pārstrādei papīrus, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus.

Piedalies arī tu!

Erasmus + koordinatoru tikšanās RVVĢ

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija no 19.-22.februārim uzņem viesus - Polijas, Vācijas un Francijas skolu pārstāvjus, lai kopīgi plānotu skolu stratēģisko partnerību - skolēnu mobilitātes projektu 2018.-2020.gadam.  Projekta apstiprināšanas gadījumā vismaz 30 skolēni, 2018./19.m.g. desmitklasnieki, un vairāki ģimnāzijas pedagogi divu gadu laikā mācību saturā mērķtiecīgi integrēs migrācijas tēmu...

Ekselences balva 2018

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā šodien notiek "Ekselences balva 2018" - 25 labākie bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotāji no visas Latvijas tiekas klātienes kārtā - finālā, kurā modelē un vada mācību stundu skolēniem, demonstrējot savu pieeju ar efektīviem, produktīviem, radošiem paņēmieniem, savstarpēji apmainās ar inovatīvām idejām un vēro citu pretendentu veik...

Tas ir interesanti

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrā (Rīgā, Kronvalda bulvārī 1) ir skatāma izstāde "Trīs valstis. Trīs simtgades. Trīs arhitekti".

Tā veltīta trim laikabiedriem:

  • igauņu arhitektam Edgaram Johanam Kūsikam,
  • latviešu arhitektam Indriķim Blankenburgam un
  • latviešu izcelsmes lietuviešu arhitektam Karolim Reisonam.

Vairāk»

Mūsu sportistēm 1.vieta florbolā

Notikušas C grupas  sacensības florbolā meitenēm. Mūsu skolas meitenes ieguva 1.vietu. Mūsu skolas komandas sastāvā bija Straudovska Ance, Līce Krista, Voskoboiņikova Lāsma, Folka Paula, Austriņa Elizabete, Kligenšteina Monika, Grugule Annija, Šķiere Undīne, Šveica Elizabete,  Lazdiņa Rebeka, Stabiņa Annija, Trīnīte Līva, Tomale Tīna.

Skolas sporta tradīcijas turpinās!

Apsveicam ar iegūto 2.vietu Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu rīkotajās volejbola sacensībās! Cīņa par 1.vietu noritēja ļoti spraigā cīņā, ar rezultātu 15 :14  trešajā setā uzvarēja Rīgas 2.Valsts ģimnāzija!

Paldies meitenēm: 10e Gintai Robertai Leišavniecei, 11a Elīnai Zvaigznei, 10c Kristai Jūliānai Cīrulei, Elvai Paulai Martinsonei, 12e Lienei Cīrulei, 10d Elizabete...

Valsts vācu valodas olimpiādes fināls RVVĢ

23.februārī  - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas telpās jau kā ikgadēja tradīcija - norisinājās Valsts izglītības satura centra organizētā Valsts vācu valodas olimpiādes 10.-12.klasēm otrā un vienlaikus finālkārta, kurā kopskaitā 20 dalībnieki 5 tematiskās stacijās mērojās gan zināšanās, gan arī spējā argumentēti mutvārdos paust viedokli par izglītības, vides, politikas un Eiropas jautājumiem...

Apbalvo vācu valodas konkursa laureātus

24.februārī ģimnāzijas aktu zālē notika vācu valodas konkursa 6. un 9. klasēm laureātu apbalvošana. Paldies dalībniekiem un viņu vecākiem par klātbūtni, atbalstītājiem - Gētes institūtam Rīgā un izdevniecībai Hueber Verlag par sarūpētajām balvām, bet par cienastu - ģimnāzijas 2015. gada absolventam Tomam Krišjānim Ruckim un Skai Baltija.

Pateicamies arī ģimnāzijas 7.-9.klašu kori...