Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Panākumi volejbola

Sveicam Kurzemes rajona sacensībās zēniem 7.-9. kl. grupā ar izcīnīto 1. vietu volejbolā un ar iekļūšana TOP kausā.

Komandā skolu pārstāvēja: Harijs Pūliņš, Nikolass Gulbis, Daniels Viesturs Melbārdis, Pauls Bernarts, Tomass Edulis, Ričards Kristiāns Kozlovs un Rūdolfs Kristapsons.

Vides izglītība un bioloģija

Īstenojot vides izglītības Rīcības dienu aktivitātes un praktiskās bioloģijas mācību stundas, septīto klašu izglītojamie oktobrī apmeklēja Latvijas Universitātes Botāniso dārzu, iepazītstot augu daudzveidību, cilvēku profesiju dažādību  un vēstures faktus, kuri cieši saistīti ar mūsu ģimnāzijas vēsturi un attīstību.

Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jauniešu iniciatīvas projektu konkursa “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” pirmās kārtas ietvaros mūsu ģimnāzijā septīto klašu līdzdalību izveidota dekoratīvā rakstu dobe no hiacintēm, kura paredzēta Latvijas Republikas simtgades sagaidīšanai valsts zīmēs.

Projekta pirmajā posmā tika labiekārtots ģimnāzijas parks, a...

RVVĢ - Latvijas Ekoskola

Šogad Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ieguva Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības veicināšanu izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Latvijai – 100

Tēvzemes nedēļas pasākumi

1.-9.novembris. Jaunrades darbu konkurss 10.-12.klasēm

7.novembris. Literārā pēcpusdiena 8.klasēm “Tu esi Latvija”, 7.stunda, zālē                                                             

11.novembris. Lāčplēša diena. Piemiņas brīdis Sudrabkalniņā, plkst.15.30

12.-16.novembris. Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma” 7.-12.klasēm. „Tikšanās vieta- Rīgas pilsētas II teātris”, Latvijas Nacionālais teātris

13.novembris. Konkurss 7.klasēm “Ceļojums pa Latvijas novadiem”, 2.stunda, zālē

13.novembris. Konkurss 9.klasēm„Latvijai – 100. No Latvijas valstiskuma idejas līdz valsts dibināšanai un nosargāšanai. 1914. – 1920.gads.”, 4.stunda, zālē

16.novembris. 10.-12.klašu dziesmu konkurss „Mūsu dziesma Latvijai” un jaunrades darbu konkursa noslēgums:

  •          plkst. 10.50 - 12.00 10.klasēm,
  •          plkst. 12.30 - 13.40 11.klasēm,
  •          plkst. 14.10 - 15.20 12.klasēm, skolas kolektīvam, viesiem

Erasmus

Nedēļā no 5.-9.novembrim RVVĢ skolēnu grupa piedalās Erasmus+ projektā "Migrācija un integrācija Eiropā", kurā, darbojoties kopā ar vācu, poļu un franču skolēniem, pēta četru valstu iedzīvotāju izcelsmi, iemeslus migrācijai uz citu valsti, mācās darboties internacionālās grupās: komunicēt angļu un vācu valodās, sadalīt pienākumus, vienoties, prezentēt savu ideju, klausīties, iepazīt citu nacionalitāšu jauniešus. Projekta nedēļas laikā skolēni iepazīst Duisburgu, Vācijas pilsētu, kurā norisinās projekta darbs, skolu Kaufmännisches Berufskolleg Duisburg-Mitte, kā arī reğiona pilsētas Esseni, Diseldorfu.

Volejbola sacensības

Kurzemes rajona sacensībās meitenēm 7. - 9. kl. grupā ar izcīnīto 1. vietu volejbolā un ar iekļūšana TOP kausā.

Komandā skolu pārstāvēja: Marta Markeviča, Annija Štāle, Evelīna Kristiāna Pinta, Tīna Tomale, Līva Trīnīte, Evelīna Bērziņa, Katrīna Znotiņa, Jolanta Ločmele, Aleksandra Brante un Evelīna Krigere.

Sveicam!

Stātstnieku konkurss

Mūsu skolas skolniece iegūst augstāko pakāpi stāstnieku konkursā

6.novembrī Rīgas Skolēnu pilī norisinājās Rīgas tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”, kurā dalībniekiem bija jāsagatavo 3 dažādi prozas teksti – latviešu tautas pasaka, neparasts gadījums no savas dzīves un īsprozas darbs (anekdote, ātrrunas vingrinājums u.tml). Konkursā tika vērtēta tekstu izvēle un stāstījuma priekšnesuma izveide, stāstījuma atbilstība žanram, stāstītāja attieksme pret žanru tradīcijām un tekstu saturu, spēja piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāte un izteiksmīgums (domas skaidrība, saprotamība, dzirdamība, izrunas un intonācijas precizitāte), stāstnieka tēls un neverbālo izteiksmes līdzekļu lietojums.

Rīgas Valsts vācu ģimnāziju konkursā pārstāvēja 11.b klases skolniece un Retorikas pulciņa dalībniece

Anna Rūta Freidenfelde,

kura konkursā ieguva augstāko novērtējumu – I pakāpi un titulu “Dižais stāstnieks”. Skolniece ieguva tiesības pārstāvēt Rīgas reģionu Latvijas Republikas konkursā, kas norisināsies 1.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā. Sveicam un lepojamies!

Paldies, Retorikas pulciņa pedagogam Viesturam Roziņam par sagatavošanu.

Jaunrades konkurss

16.11. ar labāko darbu lasījumiem klašu audzinātāju izpildījumā koncertos „Mūsu dziesma Latvijai” noslēdzās skolas literārās jaunrades konkurss vidusskolēniem
„Es zinu, ka esmu šīs zemes bērns” (O.Vācietis).

Iepriekšējās 2 nedēļās  10.-12. klašu skolēnu literatūras stundās  rakstītos darbus sākotnēji vērtēja skolotāji. Veiksmīgākos, kas tika izvirzīti konkursa 2. kārtā, elektroniski un nezinot autorus, vērtēja žūrija – skolas Atbalsta fonda 1.priekšsēdētāja Dace Kovisāre, filozofs un literatūrpētnieks Edgars Mucenieks, vecāku pārstāve, Latvijas Kultūras akadēmijas asoc.prof. Līga Ulberte, skolas absolvente, dramaturģe Anna Zvaigzne, skolas absolvents, publicists un rakstnieks Otto Ozols, RVVĢ Latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja Baiba Siliniece.

  Apkopojot žūrijas vērtējumu, RVVĢ Atbalsta fonda godalgas saņēma:

1.vieta – Elizabete Vegnere , 12.d klase,

2.vieta – Katrīne Elizabete Kluce , 12.d klase,

3.vieta – Līga Vīksna 12.b klase.

 Latviešu valodas metodiskā komisija

Vecāku diena

Ceturtdien, 29.novembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 16.45-19 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 28.11.2018. plkst.23 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67611146 (d.d. 8-13), norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.