Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


Apsveiktas sportiskākās Rīgas skolas

Noslēdzoties mācību gadam, 31. maijā Rīgas skolu sporta nominācijas pasākumā tika apsveiktas galvaspilsētas sportiskākās skolas, izglītības iestāžu sporta organizatori, sporta pedagogi! Pateicoties mūsu skolas sportistiem un sporta skolotājiem, esam ieguvuši četrus kausus!

  • 1. vieta Kurzemes rajonā 7.klašu grupā,
  • 1.vieta Kurzemes rajonā 10. – 12.klašu grupā,
  • 2.vieta Kurzemes rajona 8. – 9.klašu grupā un

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai ir 1.vieta Rīgas rajonu un priekšpilsētu skolu sporta spartakiādes  kopvērtējumā!

Foto»

Iestājpārbaudījums uz 10.klasi

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm - 18. jūnijā (tikai reģistrētiem pretendentiem!)

Reģistrācija no 8:30 (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā ir foto, vārds, uzvārds, piemēram, ID karte, pase, skolēnu apliecība vai e-karte, ISIC karte).

10.00 – 11.30 Iestājpārbaudījuma 1. daļa (visiem)

12.00 – 12.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz vācu programmu)

13.00 – 13.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz angļu programmu)

14.00 – 14.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz dabaszinību programmu)

15.00 – 15.45 Iestājpārbaudījuma 2. daļa (tikai tiem, kas pretendē uz matemātikas programmu)

 

Tiem, kas izvēlējušies startēt vairākās programmās, lūgums pārdomāt izvēļu secību.

 

Rezultātu paziņošana (saglabājiet kodu lapiņu!) līdz 19.jūnija plkst. 12.00, dokumentu iesniegšana 19.jūnijā no plkst. 14.00 līdz 19.00 vai 20. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 14.00. Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam ar statusu "Rezervē".

Nepieciešamie dokumenti - iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), apliecība par pamatizglītību (oriģināls un sekmju izraksta kopija), medicīnas dokumenti, ja ir - personas lieta (saņemami izglītības iestādē, kurā pabeigta 9.klase)

 

Iestājpārbaudījuma rezultāti (10.kl.)

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm - REZULTĀTI:

Vācu programma

Angļu programma

Dabaszinību programma

Matemātikas programma

 

Dokumentu iesniegšana 19.jūnijā no plkst. 14.00 līdz 19.00 vai 20. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 14.00. Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam ar statusu "Rezervē".

! Ja ir pieņemts lēmums nemācīties RVVĢ, lūdzu ziņot par to rvvg@riga.lv, lai var uzaicināt nākamo pretendentu.

Nepieciešamie dokumenti - iesniegums par uzņemšanu skolā (aizpilda skolā, nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), apliecība par pamatizglītību (oriģināls un sekmju izraksta kopija), medicīnas dokumenti, ja ir - personas lieta (saņemami izglītības iestādē, kurā pabeigta 9.klase, RVVĢ šī gada absolventiem nav jāiesniedz).

12.klašu izlaidums

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas

12.klašu izlaidums 

29.jūnijā plkst.18.30

Rīgas Stradiņa universitātes aulā
(ieeja zālē no pl. 18.00)