Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Jaunumu arhīvs

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec


 

Uzņemšana 7.klasēs

Dokumentu iesniegšana beigusies, brīvu vietu nav. Ja vasaras laikā parādīsies brīvas vietas, pretendenti tiks aicināti iegūto punktu secībā (sākot no 133 p.), zvanot pa norādīto tālruni.

Uzņemšana 10.klasēs

Notiek piekrišanas/atteikumu apstrāde (aicināti pretendenti ar 85 punktiem un vairāk uz savu 1. izvēli). Pēc šīs informācijas apstrādes nākošie pretendenti iegūto punktu secībā tiks aicināti uz brīvajām vietām telefoniski. Dokumentu iesniegšana 22.06. (8.00 - 13.00) vai 26.06. (8.00 - 13.00).

 

 

Uzņemšana uz brīvajām vietām 8., 9., 11.klasē

Uzņemšanas komisijas protokols ŠEIT.

Ar pretendentiem, kurus ieteikts uzņemt, komisija sazināsies līdz 7.06., vienojoties par dokumentu iesniegšanas laiku (ar 11.klašu pretendentiem - par iepriekš neapgūto kursu kārtošanas iespējām/veidiem).

 

 

Dzejoļu konkursa uzvarētāji

Ikvienam skolēnam, kas mūsu skolā apgūst vācu valodu, bija iespēja piedalīties Eslingenas (Vācija) mākslinieku ģildes organizētajā dzejoļu konkursā. Skolēniem bija jāuzraksta dzejolis vācu valodā un tas jāatdzejo latviešu valodā par brīvi izvēlētu tēmu.

Šajā konkursā RVVĢ skolēni plūca laurus:

1. vieta Paula Pastare (9.a klase)

2. vieta Kārlis Āboliņš-Ābols (9.a klase)

3. vieta Madara Peisniece (9.a klase) un Marija Ozoliņa (7.b klase)

 

Sveicam uzvarētājus!

Liels paldies skolotājām Daigai Gotfrīdai un Elīnai Bečai par ieguldīto darbu.

Erasmus+ Vīne

Projekta "Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts skolēniem un personālam" ietvaros mūsu skolas skolnieces Elza Gādmane (10 SA) un Līva Mālere (10 EI) 2. jūnijā devās uz Vīni, Austrijā. Projekta mērķis ir sniegt izglītības iespējas multikulturālā vidē, attīstīt komunikācijas un sociālās prasmes, iepazīt starpkultūru saziņu un iespējamās nākotnes karjeras iespējas.

Projekta norises laikā skolniecēm bija iespēja aktīvi iesaistīties Bernoulli ģimnāzijas mācību procesā un piedalīties dažādās mācību stundās un aktivitātēs.

Kopā ar skolniecēm uz partnerorganizāciju devās arī vācu valodas skolotāja Elīna Beča, kura hospitēja vācu valodas stundas, iepazina Austrijas izglītības sistēmu un ieguva jaunas idejas savam darbam.

Bernoulli ģimnāzija ir progresīva skola, kas piedāvā ļoti radošu mācību vidi vairāk kā 900 skolēniem. Ņemot vērā to, ka aptuveni 50% no ģimnāzijas skolēniem dzimtā valoda nav vācu valoda, Elzai un Līvai bija lieliska iespēja iepazīt starpkultūru saziņu un mijiedarbību ļoti multikulturāla vidē. Savas komunikācijas prasmes meitenes attīstīja dzīvojot viesģimenēs, kas noteikti palīdzēja pilnveidot arī svešvalodu prasmes.

Brīvajā laika meitenes apmeklēja Vīnes ievērojamākās apskates vietas, tā bagātinot savu pieredzi un paplašinot redzesloku.

Kopumā projektā tika pavadītas astoņas lieliskām atmiņām pilnas dienas, un skolnieces 10.jūnija rītā atgriezās Rīgā gandarītas par apmaiņas projektā pieredzēto, savukārt, skolotāja Elīna Beča ar darba ēnošanā gūto pieredzi dalīsies arī ar saviem kolēģiem.

in memoriam


Man gribas sestdienas miera,
Kad visi darbi rimst,
Kad vakara saules mala
Pelēkos mākoņos grimst…
/M.Priede/


Aina Uberte (1940 – ╬2023)

Aina Uberte dzimusi Madonas rajonā, mācījusies Liepkalnes astoņgadīgajā skolā un no 1956.gada Rīgas 6.vidusskolā.

Rīgas 5.vidusskolā (vēlāk - Āgenskalna ģimnāzijā) strādāja no 1972.gada līdz 2009. gadam.

Vairākus gadus aktīvi organizēja apmaiņas braucienus uz VDR Herdera skolu. Kolēģi atminas, ka Aina rūpīgi gatavojusies katrai vācu valodas stundai, hospitējusi kolēģu stundas. Savās stundās mērķtiecīgi izmantojusi modernus uzskates līdzekļus, papildmateriālus un tehniku, ar lielu atbildības izjūtu Aina Uberte pildījusi ikvienu viņai uzticēto sabiedrisko pienākumu.

Trešās Atmodas gados bija aktīva Latvijas Tautas frontes dalībniece un bija atbildīga par skolas LTF grupas dokumentācijas kārtošanu.

Skolas kolektīvā Aina Uberte iemantoja cieņu un apbrīnu, pateicoties augstajai atbildības izjūtai un iejūtībai.

Ģimnāzija izsaka dziļu līdzjūtību Ainas Ubertes ģimenei!

Atvadīšanās no Ainas Ubertes plānota 2023.gada 20. jūnijā Krematorijas Mazajā sēru zālē (Rīga, Varoņu iela 3A).
Lūgums atvadīšanos saskaņot, zvanot uz ģimnāziju pa tālr. 67474274.

 

 Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 10.klasē

 

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem publicēta sadaļā izglītība - Uzņemšana

 

 

12.SA klases mācību gada odiseja, apgūstot padziļināto kursu Vēsture II, Sociālās zinātnes II, divus specializētos kursus "Starptautiskās attiecības un diplomātijas pamati" un "Globalizācija"

Mācību gada noslēgums ir laba iespēja novērtēt padziļināto kursu un specializēto kursu potenciālu, izvēloties mācību metodes un sadarbības formas ar klases audzinātāju Arnitu Meinerti un mācību priekšmetu skolotājiem. Sešas stundas nedēļā Vēstures II un četras stundas specializēto kursu ietvars tiešām ļāva brīvāk plānot mācību procesu mācību ekskursijas, izmantojot sadarbības partneru vieslekcijas, kā arī projekta "Skolas soma" piedāvājumu. Domājams, ka 12.SA klases pieredzes pārskats var noderēt arī citu mācību jomu pedagogiem...

Lepojamies ar radošiem un talantīgiem Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēniem!

9.b klases skolniece Elīza Daniela Dzene ieguvusi daudz apbalvojumu konkursos. Lūk, viņas diplomi:

in memoriam

 

Liktenis steidzīgi
Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.

(J.Osmanis)

 

Anita Pukse (1939- ╬2023)

Anita Pukse dzimusi Cēsīs, mācījusies Cēsu rajona Vaives četrgadīgajā pamatskolā, pēc tam Jūrmalas astoņgadīgajā skolā un Skrīveru vidusskolā. Skolotāja izglītību ieguvusi Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, iegūstot tiesības mācīt matemātiku un fiziku.

Darba gaitas sākusi Alūksnes rajona Gaujienas vidusskolā, pēc tam strādājusi arī Ropažu vidusskolā. Nokļūstot Rīgā, Anita 1970. gadā sākusi darbu tajos laikos jaunā un interesantā darbā – Skaitļošanas centrā. 1984. gadā tiek uzsāktas darba gaitas Rīgas 5.vidusskolā (tagadējā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā), kur tolaik jau mācās viņas dēls Ēriks.

Anita Pukse savu skolēnu atmiņā paliks kā prasīga un tajā pašā laikā mīļa skolotāja, kas rūpējās, lai matemātiku iemācītos katrs. Viņas raksturojumā 1989.gadā teikts: "Skolotāja ir apbrīnojama darba entuziaste, viņas stundas ir metodiski bagātas, daudzveidīgas. Skolotāja iepazīstas ar jaunāko pedagoģisko literatūru un atziņām, ievieš tās savā darbā. Savā pieredzē labprāt dalās ar pārējiem skolotājiem."

Tieši tādu – atsaucīgu, izpalīdzīgu, ieinteresētu un atbalstošu viņu atceras bijušie kolēģi, ar kuriem kopā šeit pavadīts īsāks vai garāks laika posms no kopumā gandrīz 30 gadiem, kas pavadīti RVVĢ.

Ģimnāzija izsaka dziļu līdzjūtību Anitas Pukses ģimenei!

Atvadīšanās no Anitas Pukses plānota 2023.gada 1. jūlijā plkst. 14:00 Bolderājas kapos.